Vyúčtování - Turnaj Šumperk

30.08.2013 20:07

Vybráno: 18 x 250 = 4500,-Kč

Výdaje: startovné - 2000,-Kč

             oběd - 1870,-Kč

celkem výdaje: 3780,-Kč

Zůstatek přidán do pokladny 630,-Kč